Metsästysseura Ajo on perustettu 19.5.1946 ja samalla sille on luotu myös ensimmäiset säännöt.

Seura sijaitsee Teuvan kunnan etelälaidalla rajoittuen Päntäneen, Karijoen ja Myrkyn metsästysseuroihin. Seuralla on vuokrattua metsästysaluetta n. 12000 ha ja seuran jäsenmäärä on n. 180 henkilöä. Seuran toiminta keskittyy pääsääntöisesti omalle kiinteistölle, joka sijaitsee Härkäluhdan maastossa n. 0,5 ha tontilla. Tontilla on oma metsästysmaja Ajohovi, sauna- ja peseytymistilat sekä lahtiliiveri.

Seura harjoittaa järkiperäistä metsästystä, riistanhoito- ja kenneltoimintaa sekä Teuvan riistanhoitoyhdistyksen ampumaradoilla tapahtuvaa ampumatoimintaa.

Comments are closed.